Verenpaineen käypä hoito

Suomalaisen Lääkäriseuran, Duodecimin, Verenpaineen käypä hoito -suosituksen mukaan suomalaisten nykyinen suolansaanti (noin 10 g/vrk) tulisi puolittaa ja ravinnosta saatavan kaliumin määrää tulisi lisätä.

Tämän suosituksen tavoitteet saavutetaan siirtymällä Pansuolan käyttöön. Vaihtamalla meri- tai ruokasuola Pansuolaan saavutetaan kohonneen verenpaineen alentamiseksi tarvittava suolan vähentäminen sekä suositeltava kaliumin lisääminen lähes kokonaan.

Pansuolaa tulee käyttää yhteensä 2 g päivässä normaalia verenpainetta ylläpitävän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa terveysriskin. Huolehdi tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta sekä terveistä elämäntavoista.

Siirtyminen Pansuolaan on helppo toteuttaa, koska annosteltaessa Pansuolaa oikein totuttu suolainen maku ruoissa säilyy entisellään.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close